Toplum 5.0 ve Kodlama

Toplum 5.0 ve kodlama, sürekli gelişmekte olan teknolojik gücü doğru yönetecek olan bir toplum felsefesi niteliğindedir.  Gelecekte insanların dünyayı değiştirebilmeleri için yeni fikirlere ve bu fikirleri hayata geçirebilmek için hayal gücünün beraberinde yaratıcılığa ihtiyaç duyulmaktadır.

Peki kodlama bunun neresinde?

Toplum 5.0’ın sahip olduğu vizyon, gelecekte teknolojinin insanlara dikte ettiği şeyleri yapmak yerine, insanların teknolojiyi kullanarak kendi ihtiyaçlarına yönelik bir şekilde teknolojiyi yönetebilmesi ve kullanabilmesi sürecini kapsamaktadır. Toplum 5.0, yeni meslek kollarını da beraberinde getirecektir. Yeni mesleklere çocukların uyum sağlayabilmesi için, kazanılması gereken birçok beceri vardır. Bu beceriler 21. yüzyıl becerileridir. Çocukları bu geleceğe hazırlamak ve ihtiyaç duyulan becerileri kazanmalarını sağlamak için kodlama ile tanıştırmak büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Toplum 5.0 algısının büyümesi, toplumda refah seviyesini yükselterek daha konforlu bir yaşam tarzını beraberinde getirecektir. Teknoloji gelişmekte ve insan gücünün etkisi robotlaşma ve kodlamanın getirileri sayesinde azalmaktadır. Kullandığımız fiziksel alanlar ile teknolojinin birbiri ile güçlü bir şekilde entegre olması halinde Toplum 5.0’ın nitelendirdiği süper akıllı toplum kavramı oluşmaktadır. Tüm bunları hayal ederken, Toplum 5.0 ve Kodlama birbirinden ayrılmaz, tamamlayıcı ve destekleyici bir bütün haline gelmektedir.
İşte tam da bu noktada Pinoo Kodlama ve Robotik Setleri devreye giriyor. Kodlama ile ilgilenen çocukların hayal gücü genişlemekte, yaratıcılığı artmakta, analitik düşünme, şekil ve uzay algısının gelişimi sağlanmaktadır. Pinoo Kodlama ve Robotik Setleri, sağladığı avantajlar ile çocukların en kolay ve eğlenceli yoldan kodlama eğitimini tamamlamasını sağlamaktadır. Kodlamayı öğrenen çocuklar sosyal hayatlarında ve okul yaşamı boyunca başarılı olmaktadır.

Araştırmalara göre çocuklarımız mezun olduktan sonra meslek değişimi yaşayabilmektedir. Burada çocuklarımızdan beklenen dönüşüme açık, kendini ifade edebilen, sürece uyum sağlayabilen, duygusal esnekliğe ve 21.yüzyıl becerilerine sahip bireyler olmalarıdır. Robotlaşan bu süreç içinde çocuklarımızı ve gençlerimizi robotlardan ayırt eden ve iş alanını kısıtlamayan en önemli özellikler insanı insan yapan her beceriye sahip olmalarıdır. Bütün bunlar için de küçük yaşta anaokullarından üniversitelere kadar çalışmalar yapılmaktadır. Kodlama ve robotik de bu araçlardan bir tanesidir.

Atölye Vizyon ailesi olarak biz de Kodlama  Robotik ve Maker atölyesi ile bilgiye dayalı bir atölye değil,  yetenekleri keşfetmeyi ve keşfettirmeyi, çocukların içindeki girişimcilik ruhunu ortaya çıkarmayı, hayal gücünü genişletmeyi ve yaşam boyu öğrenmeyi temel alan bakış açımız ile siz velilerimizin, öğretmenlerimizin ve geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin yanındayız.

Kodlama ile çocuklar eleştirel düşünme, iş birliği, farkındalık ve merak duygularını geliştirerek geleceğin teknoloji dünyasına kendini hazırlamaktadır. Pinoo Kodlama ve Robotik Setleri çocukların materyal kullanım yetileri geliştirmekte, problem karşısında çözüm odaklı davranmalarını desteklemektedir.

Toplum 5.0 ve Kodlama, gelecekteki toplum algısında birbiri ile beraber şekillenecek ve gelişecektir.

Teknoloji ve kodlama, hayatımızın her alanında hâkim kılınan bir araçtır. Toplum 5.0 algısının nitelendirdiği tüm aşamalarda kodlama eğitimi mutlak bir öğrenimdir. Bu noktada atılabilecek en doğru adım çocukları şimdiden geleceğe hazırlayarak, kullanımı ve öğrenimi oldukça kolay ve eğlenceli olan Pinoo Kodlama ve Robotik Setleri ile Toplum 5.0 modeline uyumlarını sağlamak olacaktır.

Sizler de çocuklarınızın teknoloji ve kodlama ile geleceğin dünyasına hazırlamak istiyorsanız, Atölye Vizyon ve Pinoo Kodlama ve Robotik Setleri ile tanışarak çocuklarınıza farkındalık oluşturarak teknolojinin doğru kullanımı ve hayal gücü ile neler yapabileceğini göstermenin tam zamanı!

Atölye Vizyon'da çocuğunuz geleceğin teknolojisini öğrenerek  hem eğleniyor  hem de öğreniyor. Yeni keşifler yapıyor, üretiyor ve icatlar çıkarıyor.

Pinoo Kodlama, Robotik ve Maker Eğitim Kitleri 

 

Diğer Blog İçerikleri