Scientific Technology Engineering Mathematics + Art kelimelerinin kısaltması olan STEM+A dünyanın yeni nesil eğitim modelidir.

STEM+A eğitimi projeye dayalı, uygulamaya dönük, disiplinlerarası bir eğitim yaklaşımı öneriyor.
Böylece düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı, üretken bireyler yetiştirmek hedefleniyor.

 
 

Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) ve diğer disiplinler arasında bağlantılar kurulması – genellikle STEAM olarak ifade edilmektedir- bilimin sınırlarını, sanat, bilimsel araştırma ve yenilik arasındaki bağlantının yaratıcı potansiyelini içine alacak şekilde genişletmektedir. Yenilikçi yeni fikirler ve yaratıcı çözümler, çoğu zaman disiplinler arasındaki ara yüzde ortaya çıkmakta ve farklı toplumsal aktörleri kapsamaktadır. Yenilik, insanların deneyimleri, ihtiyaçları ve sorunları ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılıdır.