STEM EĞİTİMİ ve OKUL ÖNCESİ

STEM, Science, Technology, Engineering ve Math’in (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) kısaltılmış halidir. STEM eğitimi, öğretim modelleri arasında dünyanın merkezinde yer almakta olup popüler bir eğitim sistemdir. Aynı zamanda teknolojinin gelişmesiyle beraber geleceğin meslekleri de değişime uğramakta ve hatta ileriki nesillerin yapacağı mesleklerin adını dahi bilmediğimiz ve STEM eğitiminin bireyleri gelecekteki mesleklere hazırladığı da söylenmektedir.

STEM eğitimi çocukların ezbere dayalı bir sistem ile öğrendiği daha sonra öğrendiğini unuttuğu bir eğitimin dışında olup çocukların sınıf dışı ortamlarda yaparak yaşayarak öğrendiği ve öğrendiklerini kalıcı hale getirdiği bir sistemdir. STEM eğitiminin amacı bireylerin fen, bilim, teknoloji, matematik, mühendislik alanlarından edindiği bilgiler ile günlük yaşamındaki var olan sorunlara yaratıcı çözümler üretebilme, eleştirel düşünme gibi 21. yüzyıl becerileri kazanmalarını sağlamaktadır.

Çocukların okul öncesi dönemde STEM eğitimi ile tanışması ise onların erken yaşta bu becerileri kazanmasını ve içselleştirmelerini sağlayacaktır.

STEM eğitiminde yer alan fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve teknoloji gibi kavramlar; okul öncesi yaş grubu için farklı anlamlar ifade etmektedir. Legolarla bir köprü inşa etmek için düşünmeleri, bir hayvanın yaşam döngüsünün algoritmalarını öğrenmeleri, şekilleri tanımayı müzik ve dans yoluyla öğrenmesi, bir bitkinin gelişim sürecine tanıklık etmesi bu yaş grubu için fen, mühendislik, matematik alanlarını ifade etmektedir. Erken yaşlarda verilen STEM eğitimi, çocukların kendi benliklerini ve yeteneklerini erken keşfetmelerini ve bu doğrultuda gelişimlerini olumlu etkileyecektir.

Gülsüm KAVAS

Atölye Vizyon'da çocuğunuz geleceğin teknolojisini öğrenerek  hem eğleniyor  hem de öğreniyor. Yeni keşifler yapıyor, üretiyor ve icatlar çıkarıyor.

Pinoo Kodlama, Robotik ve Maker Eğitim Kitleri 

 

Diğer Blog İçerikleri