Robotik Kodlama ve Maker Eğitimi Neden Önemlidir?

Günümüz dünyasında bilim ve teknoloji hızla değişmekte ve gelişmektedir. Bu durum günlük yaşamdan iş dünyasına kadar birçok alanda kendine yer edinmek isteyen bireyleri doğrudan etkilemektedir. Öyle ki artık bireylerden beklenen; problem çözebilen, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, iletişim becerileri yüksek, iş birliği ile çalışabilen kısacası 21. yüzyıl becerilerine sahip nitelikte olmalarıdır. Tüm bu becerilerin oluşmasında ve teknolojiyi anlama, kullanma ve üretebilme adına kodlama eğitiminin önemi birçok bilimsel çalışma ile kanıtlanmıştır.

Uzmanlar kodlama eğitiminin özellikle okul öncesi yaştan itibaren verilmeye başlanmasını önermektedir. Çünkü kodlama öğrenmek tıpkı yeni bir dil öğrenmek gibidir ve en verimli dönem çocukluğun ilk dönemleridir. Peki çocuklara kodlama eğitimi nasıl verilmelidir?

Kodlamayı çocuklara nasıl öğretebiliriz, hadi tamam öğretme işini bir şekilde yaptık peki gelelim daha önemli bir soruya, çocuklara kodlamayı nasıl sevdirebiliriz? Kodlama becerisini çocuklara kazandırırken verilen eğitimin şekli, programlama dili, kullanılan platform ve materyal seçimi büyük önem taşımaktadır. Son dönemlerde kullanılan blok tabanlı programlar ile öğrenciler daha kolay bir şekilde kodlama eğitimi öğrenmeye başlamaktadırlar. Çocukları karmaşık söz diziminden kurtaran, görselliği yüksek olan bu programları destekleyici ve kodlama eğitiminde alternatif olarak kullanılan robotik sistemler eğitimde yerini çoktan almış durumdadır. Robotik teknolojisi ile öğrenciler kodlamayı daha somut, daha eğlenceli ve daha kalıcı bir şekilde kavrayabilmektedirler.

Robotik kodlama ile çocuklar var olan teknolojileri kullanabilme becerisi kazanır, yeni ürünler ortaya çıkarabilir, günlük hayat problemlerine çözümler arayabilir, karşılaştıkları problemleri daha kolay çözebilir, arkadaşlarıyla ortak projeler çıkararak grupla işbirliği içinde çalışabilir, gerektiği yerde liderlik gibi sorumlulukları üstlenebilir, çevrelerinde gördükleri teknolojik aletlerin çalışma mekanizmasını kavrayabilir, olaylara eleştirel ve yaratıcı bakabilirler. Robotlar sayesinde öğrenciler kodlamayla tanışarak daha kolay, daha kalıcı ve etkili bir şekilde kod yazmaya başlayabilirler.

Robotik eğitimi yalnızca bilgisayar bilimi değil fen, matematik, mühendislik gibi alanlardan da beslenmektedir. Robotik, birçok ülkenin eğitim sisteminde yer alan ve büyük ilgi gören STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitiminde de temel olarak kullanılmaktadır.

Bir robotu tasarlarken ya da kullanırken bir mühendis gibi her teknik detayıyla ilgilenmeli, matematiksel hesaplamalarını iyi yapmalı, yapılan projenin türüne göre yön, ısı, çekim kuvveti, ivme, elektrik gibi fen eğitimi bilgileri ışığında kodlamalıyız. Hatta tasarım yönünü de geliştirerek bilimi ve sanatı bir arada kullanmalı, kısacası disiplinler arası çalışmalıyız.

Kodlama öğrenmek aynı zamanda hayatı öğrenmek, farklı alanlardaki bilgileri harmanlayarak kullanabilmek, farklı bakış açılarıyla olaylara ve problemlere bakabilmek demektir.

Atölye Vizyon'da çocuğunuz geleceğin teknolojisini öğrenerek  hem eğleniyor  hem de öğreniyor. Yeni keşifler yapıyor, üretiyor ve icatlar çıkarıyor.

Pinoo Kodlama, Robotik ve Maker Eğitim Kitleri 

 

Diğer Blog İçerikleri