Oyun Oynayarak Kodlama

Kodlama ve Robotik

Günümüzdeki üretim sistemlerinde insan gücünün yerini robot teknolojileri almaya başlamıştır. Robotlar 21. yüzyılın teknoloji ve sosyal yaşamın merkezine büyük ölçüde yerleşmiştir. Artık robotlar seri ve hatasız üretim yapmakla birlikte insanların hayatını kolaylaştırmaya başlamıştır. Çocukların yarının teknolojik sistemlerine uyum sağlayabilmeleri ve bu teknolojileri kullanan değil üreten bireyler olabilmeleri için robotik ve kodlama dünyasıyla en kısa sürede tanışmaları gerekmektedir.

Neden robotik kodlama?

Robotik ve kodlama dünyasında çocuklar, algoritma ve sistemli düşünmenin yanında oyun ve ürün tasarlama, problem çözme ve robotları programlama becerilerini kazanabileceklerdir. Aynı zamanda robotik ve kodlama, çocukların motor kabiliyetlerinin gelişmesine, neden-sonuç örgüsünü kurmasına ve analitik düşünme becerisinin gelişmesine de yardımcı olacaktır. Bununla birlikte çocukların hayal ve tasarım dünyasına katkı sağlayabileceği gibi teknolojik aletlere karşı da yeni bakış açıları kazandıracaktır.

Oyun Oynayarak Kodlayalım

Robotik kodlama çocukların yazdıkları kodlardan fiziksel bir değişiklik yapmasını sağlar. Yani kendi yazdığı kod ile en basitinden bir robotu hareket ettirdiğini görünce yaptığı iş onun için daha da eğlenceli hale gelir ve bu sayede de oyun oynayarak kendini geliştirmiş olacaktır.

Robotik kodlamayı bilgisayar programlamadan farklı kılan yanı, programı yazarken robottaki sensörlerin, motorların ve diğer tüm elektronik devre elemanlarının fiziksel olarak nasıl tepki vereceklerini de düşünmek gerekmektedir. Bu sayede çocukların analitik düşünme becerileri de gelişmektedir.

Robot biliminin hızla gelişmesi ve dünyamızdaki teknolojilerin hiç durmadan ilerlemesiyle çocukların ve bu bilimle profesyonel düzeyde bu bilimle uğraşmayanların robot sistemlerini ve programlamayı öğrenebilmeleri için günümüzde robotik ve kodlama eğitimleri verilmektedir.

Atölye Vizyon'da çocuğunuz geleceğin teknolojisini öğrenerek  hem eğleniyor  hem de öğreniyor. Yeni keşifler yapıyor, üretiyor ve icatlar çıkarıyor.

Pinoo Kodlama, Robotik ve Maker Eğitim Kitleri 

 

Diğer Blog İçerikleri