Kodlama ve Robotik Eğitiminde Pinoo'nun Yeri

İçerisinde bulunduğumuz 21. yüzyılda teknoloji hızla gelişmektedir. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte yenilikçi düşünen ve üreten bireylere ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu sebeple kodlama ve robotiğin önemi gün geçtikçe artmış ve her ikisi de günümüz eğitim sistemine dahil olmuştur.

Robotik ve kodlama eğitimi, artık çok küçük yaşlardan itibaren verilmeye başlanmıştır. Bu eğitimler verilirken birçok materyallerden faydalanılmaktadır. Pinoo da robotik ve kodlama eğitiminin daha kolay ve anlaşılır olması için tasarlanmış, arduino temelli bir kontrol kartıdır. Pinoo kontrol kartı, Atölye Vizyon firması tarafından geliştirilmiştir.

Pinoo sayesinde kodlama ve robotiğin öğrenme yaşı giderek düşmüş, 7 yaşından itibaren 17 yaşına kadar çocukların kodlama ve robotiği öğrenebilmesine imkân sağlamıştır. Böylelikle 21. yüzyılın ihtiyacı olan yaratıcı düşünen, problem çözme becerisi gelişmiş, üreten ve sorgulayan bireylerin topluma kazandırılmasında önemli bir katkı sağlayacağı kuşkusuzdur.

Pinoo, arduinonun sahip olduğu tüm sensörleri barındırmasıyla birlikte, sensörlerin üzerinde yer alan renkler yardımıyla ve tek kablo aracılığıyla sensörlerin kolaylıkla pinoo kontrol kartına bağlantısı yapılabilmektedir.

Pinoo, blok tabanlı programlama olan Mblock’ta uzantısıyla birlikte kolaylıkla kodlanabilmektedir.

Pinoo’yu, kodlamayla ilgilenen herkes kolaylıkla kullanarak yaratıcı fikirler ve ürünler ortaya çıkarabilirler.

BUĞRA GÖREN

Atölye Vizyon'da çocuğunuz geleceğin teknolojisini öğrenerek  hem eğleniyor  hem de öğreniyor. Yeni keşifler yapıyor, üretiyor ve icatlar çıkarıyor.

Pinoo Kodlama, Robotik ve Maker Eğitim Kitleri 

 

Diğer Blog İçerikleri