Kitlesel Çevrim İçi Açık Dersler

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgiye erişim oldukça kolaylaştı. Yaşam boyu öğrenme, hızla değişen günümüz dünyasında bireylerin ihtiyaç duydukları yeni ve güncel bilgi ve becerileri sağlayabilecekleri bir anlayış olarak önem kazanmaya başladı.

 

İlk olarak Nisan 2001’de Massachusetts Institute of Technology (MlT) tarafından duyurulan Açık Ders Kaynakları projesi iki temel amaca hizmet etmeyi amaçlamaktaydı. Bunlardan birincisi; eğitimciler, öğrenciler ve bireysel öğrenenler için MIT’nin tüm ders kaynaklarına ücretsiz ulaşmayı sağlamak, ikinci amacı ise bu düşünce sisteminin dünya üzerinde geniş ölçüde etkisini arttırmaktı. Carson’un 2005’te hazırlanan yayınına göre açık ders kaynakları şu şekilde tanımlanmaktaydı;

 

  • Ders formatında organize edilmiş, ücretsiz ve serbestçe ulaşılabilen, sayısal ortamda bulunan,
  • Kullanıma ve adaptasyona belli lisans koşulları (creative commons) ile açık,
  • Tek başına sertifika ya da diploma vermek amacıyla kullanılmayan yüksek kaliteli eğitim kaynaklarıdır.

 

2020 Mart ayı itibariyle dünya büyük bir salgınla mücadele içinde bulunmakta. Yüksek öğretim dahil olmak üzere pek çok ülkede eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiş durumdadır. Ancak bir yandan da eğitim hareketliliğinin devamı gerekli ve zorunludur. İşte bu zor süreçte yardım edenler, yukarıda bahsettiğimiz Kitlesel Çevrimiçi Açık Dersler ve platformlar oldu. Resmi, özel tüm eğitim ve kişisel gelişim işi yapan kurumlar yönünü açık derslere doğru çevirmiş durumda. Çeşitli platformlar üzerinden yoga derslerinden tutun da robotik kodlama, programlama derslerine kadar birçok içeriğe internet ve bilgisayarınızın olduğu her yerden ulaşabiliyorsunuz. Bu dersler çevrimiçi de olabilir çevrimdışı da herkese açık da olabilir sadece belli bir sınıfa da. MEB’de bu süreçte derslerini EBA ağı üzerinden devam ettirmekte. Atölye Vizyon gibi birçok kurum da kendi ders içeriklerini geliştirip yaşanan zor süreçte bilgiye ulaşmak isteyenlerin mağduriyetini en aza indirmek için çalışmalarına devam etmektedir.

 

Uzaktan eğitimin yeni bir yönelimi olan Kitlesel Çevrimiçi Açık Dersler sadece olağanüstü durumlarda değil, normal hayatımızın bir parçası olarak da toplum düzeninde önemini oldukça arttırmış durumda. Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler öğrenme modeli hala gelişmekte olan ve yeni yaklaşımların denendiği deneysel bir öğrenme modelidir. Sahip olduğu üstünlükler ve sınırlılıklarla beraber gelecek vadeden bir yaklaşım olarak dikkat çekmektedir. Sadece yaşam boyu öğrenenlerin öğrenme ihtiyacını karşılamamakta, sayısal bilgi çağında bilginin sunulmasına, üretilmesine ve yayılmasına olanak sağlamaktadır.

 

Nur Güngördü

Atölye Vizyon'da çocuğunuz geleceğin teknolojisini öğrenerek  hem eğleniyor  hem de öğreniyor. Yeni keşifler yapıyor, üretiyor ve icatlar çıkarıyor.

Pinoo Kodlama, Robotik ve Maker Eğitim Kitleri 

 

Diğer Blog İçerikleri