Endüstri 4.0 ve Çocuklar

Sanayi devriminden sonra makinelerin insan hayatındaki önemi artmaya başladı. Buharlı makinelerden sonra, elektrik enerjisini kullanarak daha verimli çalışan elektronik cihazlar ve makineler yapıldı. Teknolojik gelişmeler hızla devam etti ve günümüzde bilişim tabanlı çalışmalara geçildi. Bu çalışmaların farklı bir boyut ve devrim olduğunu ifade için kullanılan Endüstri 4.0, ilk olarak Almanya’da telaffuz edildi.

Yüksek Verimlilik

Kavramın tam olarak karşılığını şu şekilde anlatabiliriz: Makineler daha fazla enerji harcar, ısı üretir ve düşük verimle çalışırdı. Daha fazla insan gücünden yararlanılan bir endüstri sektörü vardı. Günümüzde ise, endüstri robot tabanlı bir üretim modeline geçti ve bu geçiş halen devam ediyor. Bu makineler veya robotlar; daha dikkatli ürün imal ediliyor, daha az enerji harcıyor ve daha fazla verim sağlıyor.

Endüstri 4.0 ise, imal edilecek robotların standartlarını belirleyen bir belge niteliğindedir. Avrupa tabanlıdır ve bu belgeye alternatif olarak hazırlanan farklı robot standartları da vardır. Endüstri 4.0 ile ilgili gelişmelerin yeni nesle aktarılması ise, üreten bir toplum olmak açısından elzemdir. Bu bakımdan, küçük yaştan itibaren yazılım dillerinin öğretilmesi ve robot geliştirilmesi için eğitim çalışmaları yapılıyor.

Endüstri 4.0 Eğitimin Çocuklara Faydası Nedir?

Öncelikle çocukların geleceklerini kazanabilecekleri önemli bir beceriye sahip olmaları mümkün oluyor. Çünkü insanın bedensel gücünden çok, zihinsel ve yaratıcılık gücünden yararlanılıyor. Bilişim alanı ise, yaratıcılığın en yoğun olduğu sektörlerden birisidir. Robotların ve makinelerin programlanabilmesi, yaratıcılıkla ilgili bir yetenektir. Bu yeteneğin erken yaşlardan itibaren kazandırılması, yazılım dillerine hakim olunması gerekiyor.

Çocukların zihinsel becerilerinin gelişmesini sağlayan yazılımlar; hem soyut hem de somut düşünme pratiğinin önemli bir alanıdır. İki türlü düşünme becerisini kazanan çocukların temel ders başarıları artıyor. Bununla beraber,  21. yüzyıl becerilerine sahip çocuk profili ortaya çıkıyor. Çocukların geleceğe hazırlanması, seçkin meslekleri yapmaları, üretken olmaları için Endüstri 4.0 atölye dersleri önemli kazanımlar sunuyor.

Atölye Vizyon olarak Endüstri 4.0’a yön verebilecek geleceğin girişimcilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

Daha detaylı bilgi almak için 0 551 166 04 44 telefon numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Atölye Vizyon'da çocuğunuz geleceğin teknolojisini öğrenerek  hem eğleniyor  hem de öğreniyor. Yeni keşifler yapıyor, üretiyor ve icatlar çıkarıyor.

Pinoo Kodlama, Robotik ve Maker Eğitim Kitleri 

 

Diğer Blog İçerikleri