Çocuklarda Öz Yeterlik Algısına Robotik Kodlama Eğitiminin Etkisi

Öz Yeterlik Nedir?

Öz yeterlik, Sosyal Bilişsel Kuramın anahtar değişkenlerinden biridir. Bandura’ya göre öz yeterlik, davranışların oluşmasında etkili olan bir niteliktir ve “bireyin, belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri organize edip başarılı olarak yapma kapasitesi hakkında kendine ilişkin yargısı” olarak tanımlanmaktadır.

Peki akademik olarak yukarıdaki gibi tanımlanan bu kavram çocukların yaşamlarında kendini nasıl göstermektedir? Bir durumla ilgili öz yeterlik algısı yüksek olan çocuklar, bir işi başarmak için büyük çaba gösterir, olumsuzluklarla karşılaştıklarında kolayca geri dönmez, ısrarlı ve sabırlı olurlar. Çocukluk yaşlarında geliştirilmek istenen bu davranış, yetişkinlik dönemlerinde hem sosyal, hem kariyer, hem de akademik alanda yaşam standartlarını yükseltecektir. Öz yeterlik algısı yüksek olarak yetişen çocuk, sosyal olarak kendi istediklerini bilecek ve toplum yaşamında ona uygun adımlar atacaktır. Akademik alanda istediği hedefe ulaşana kadar çalışmaya devam edecek, not düşmesinde veya başarısız geçen bir sınav sonrası pes etmeyecektir. Kariyer alanında yükselmek için kendini ve çalışma stilini en iyi şekilde organize edebilecektir.

Robotik Kodlama ve Öz Yeterlik Algısı İlişkisi

 Robotik kodlama eğitiminde çocukların sadece kodlama yapması veya robot hareket ettirmesi beklenmez. Çocuklara kazandırılmak istenen pek çok beceri vardır, bunlar sadece akademik beceriler değildir. Robotik kodlama eğitimi sayesinde çocuklar, 21. yüzyıl becerilerini kazanırlar ve bunu hem akademik hem de sosyal hayatlarında kullanabilirler.

Öz yeterlik algısı da bunlardan biridir. Robotik kodlama çocukların öz yeterlik algılarını yükseltmede nasıl etkili olabilir? Robotik kodlama eğitiminde çocuklara hazır ürün verilmez, eldeki materyaller ile ürün çıkartmaları beklenir. Eğitmen sadece yol gösterir. Çocuklar ürünü tasarlarken el becerilerini, ürünü çalışır hale getirmek için de kodlama bilgilerini geliştirir. Ürün tasarlama ve bu ürünü çalışır hale getirmek için sabır gereklidir. İkisinde de sonuca giden yolda hatalar çıkabilir. Çocuktan bu hataları çözmek için beceri ve bilgisinin sınırlarını zorlaması beklenir. İşi “olmuyor” diyerek yarım bırakmak yoktur. Sorun ve hatalar çözülene kadar, çocuklardan çözüm için çabalamaya devam etmeleri beklenir. Sonunda çalışabilir ürün elde edilir.

Bu şekilde, robotik kodlama eğitimi ile öz yeterlik algısı yüksek çocuklar yetiştirilmesi de hedeflenmektedir.

 

Nur Güngördü

Atölye Vizyon'da çocuğunuz geleceğin teknolojisini öğrenerek  hem eğleniyor  hem de öğreniyor. Yeni keşifler yapıyor, üretiyor ve icatlar çıkarıyor.

Pinoo Kodlama, Robotik ve Maker Eğitim Kitleri 

 

Diğer Blog İçerikleri