Çocuklar İçin Robotik Kodlama Mantığı

Robotik Kodlama

Günümüzde robotik kodlama ile ilgili birçok kaynak bulmak mümkün. Araştırmaya başladınız, çeşitli kaynakları incelediniz ve fazlasıyla bilgi edindiniz. Ardından durup düşündünüz. Robotik Kodlama pratikte çocuğuma nasıl faydalı olabilir? Bu soruyu cevaplayabilmek için yazımıza Robotik Kodlama’nın Atölye Vizyon olarak tanımını yaparak başlayalım.

Robotik Kodlama Nedir?

Robotik Kodlama, kodlanabilir elektronik devrelerin istenilen hedef doğrultusunda yönergeler verilerek programlanmasıdır. Robotik kodlamayı öğrenmeye başladıklarında ilk olarak çocuklara algoritma kavramının ne olduğunu öğreterek başlıyoruz. Algoritma kavramı, sıralı, mantıklı ve düzenli olarak yaptığımız işlere denir. Bu kavramı öğrendiklerinde çocuklar aslında her yaptıkları işlerde bu kavramı kullandıklarını keşfetmekte ve bu sayede robotik kodlamanın temelini oluşturan bu kavramı benimsemeleri kolaylaşmaktadır. Temelini sağlam atarak başladığımız atölye çalışmaları süreçlerimizde ilerleyen zamanlarda öğrenecekleri ve kullanarak yeni projeler üretecekleri programları doğru şekilde kodlayabilmektedirler. Doğru kanal kullanılarak çocuklara anlatımı yapıldığında robotik kodlama, çocukların motor kabiliyetlerinin gelişmesine ve mekanik düzeneklerin çalışma prensiplerini öğrenmelerine yardımcı olmakta ve bu sayede kendi hayal güçlerini harekete geçirebilmelerini sağlamaktadır.

Teknoloji ve Üretim

Teknoloji ile üretme kültürü, günümüzde ve gelecekte sahip olunması gereken becerilerden biridir. Teknoloji geliştikçe insanların araştırma ve bilgi edinme amaçlı birçok kaynağa kolayca ve hızlıca erişilmesi mümkün. Araştırma yapılan konu hakkında fazla kaynağın olması demek iki tarafı keskin bıçak gibidir. Doğru ve faydalı bilgiye ulaşmak zaman alabilmektedir. Çocukların interneti kullanma amaçları farklılık gösterebilmektedir. Bilgisayar ve tablet başında fazlaca vakit geçirmeleri birçok ebeveynin şikayet ettiği konular arasında yer almaktadır. Aslında çocukların bilgisayar ve tabletlerde vakit geçirmelerindeki temel sebep merak etmeleridir. Onların merak duygusunu doğru kanallara yönlendirebilmek için robotik kodlama eğitim sürecini düşünecek olursak, bu süreci destekleyen önemli iki kavramdan bahsetmek gerekecektir. Bu anlamda yenilikçi ve geliştirilebilir bir eğitim hareketi olan STEAM Hareketi ve çocukların kendi kendine üretebilmeleri kısmını niteleyen Maker Hareketi incelenmelidir ve bilinmelidir.

STEAM Nedir?

STEAM, açılımında Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik bilimleri ve kavramlarını içermektedir. Tüm bu bilimlerin bütünleşik olarak eğitimlerde çocuklara analitik düşünme ve problem çözme becerilerini iş birliği içerisinde kazandırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, STEAM daha çok performans gerektiren eğitimlerde, müzik ve resim gibi sanatsal derslerde kullanılabiliyor. Performans gerektiren eğitimleri açacak olursak içerisinde spor aktiviteleri, tiyatral performanslar ve deney aktivitelerinden bahsetmek mümkün. STEAM ile problem çözme yeteneğine sahip, karşılaştıkları durumlar karşısında analitik düşünebilen, yorum gücü olan, çözüme yönelik araştırma yapabilen, yenilikçi ve hayal gücü geniş olan bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Maker kelime anlamı olarak bir şeyler üreten kişi demektir. Maker ile teknolojinin birleştirilmesiyle DIY (Do it yourself) denilen kendin yap mantığı günümüzde çok büyük önem taşımaktadır. Maker ve teknolojinin bir araya gelmesiyle Maker Hareketi ortaya konmuştur. Eğitim ile Maker birlikte düşünüldüğünde, çocukların hayal dünyalarını harekete geçirerek özgün projeler üretebilmelerini amaçlamaktadır. Atölye Vizyon olarak bizler Maker Hareketi ile Arduino gibi elektronik devreleri kodlama yaparak 3D yazıcılar ile tasarladıkları şekiller ile entegre edilmesiyle çocukların icat çıkarmasını destekliyoruz ve onlara bu imkanı sunuyoruz.

Maker hareketi ve STEAM eğitimi yaklaşımının bir arada düzenli ve planlı kullanılarak çocukların ve gençlerin kendi hayal güçlerini harekete geçirmelerini sağlamak amacıyla bizler Atölye Vizyon olarak alanında uzman eğitmenlerimizle çalışmaktayız. Yaptığımız atölye çalışmalarında amacına uygun, kapsamlı ve iş birliğine yönelik davranışlar kazandırmak için etkinlikler düzenliyoruz. Bu yolda tek düşüncemiz çocukların kendi ürettikleri projeler ile kendilerine olan güvenlerini kazanmaları ve bu sayede mutlu olmalarını sağlamaktır.

Mutlu çocuklar mutlu yarınlar demektir.

Can Topçu

Atölye Vizyon'da çocuğunuz geleceğin teknolojisini öğrenerek  hem eğleniyor  hem de öğreniyor. Yeni keşifler yapıyor, üretiyor ve icatlar çıkarıyor.

Pinoo Kodlama, Robotik ve Maker Eğitim Kitleri 

 

Diğer Blog İçerikleri