21.yy Düşünce Becerileri

      21. Yüzyıl Temel Düşünce Becerileri

  • Sorumluluk ve Uyarlanabilirlik– Kişisel, iş ve topluma açık alanlarda bireysel sorumluluğun ve esnekliğin yerine getirilmesi; kişinin kendisi ve başkaları için yüksek standartlar ve amaçlar belirleyip bunlara ulaşması, belirsizliğin hoş karşılanması
  • İletişim Becerileri– Değişik şekil ve ortamlardaki etkili sözlü, yazılı ve çoklu ortam iletişim araçlarını anlama, kullanma ve hazırlama
  • Yaratıcılık ve Entelektüel Merak– Yeni fikirler geliştirmek, uygulamak ve başkaları ile paylaşmak; yeni ve farklı perspektiflere açık olmak, istekli olmak
  • Eleştirel Düşünme ve Sistemleri Düşünme– Bir şeyi anlamaya çalışırken mantıklı akıl yürütme ve zor seçimleri yapma, sistemler arasındaki ilişkileri anlama
  • Bilgi ve Medya Okuryazarlığı Becerileri– Farklı şekil ve ortamlardaki bilgiyi çözümleme, erişme, kullanma, uyarlama, değerlendirme ve yaratma
  • Kişiler Arası İş Birliği Becerileri– Takım çalışması ve liderlik gösterme, farklı rol ve sorumluluklara uyum gösterme, başkaları ile verimli çalışma, kendini başkalarının yerine koyma, değişik farklılıklara saygı gösterme
  • Problemi Tanımlama, Formüle Etme ve Çözme– Problemleri belirleme, inceleme ve çözme yeteneği
  • Öz Yönelim– Kendi anlama ve öğrenme ihtiyaçlarını takip etme; uygun kaynakları belirleme; öğrenmeyi bir alandan bir başka alan aktarma
  • Sosyal Sorumluluk– Başkalarının ilgi ve haklarını akılda tutarak sorumlu davranma; kişisel, iş ve topluma açık alanlarda etik davranışlar sergileme

Kaynak: Partnership for 21st Century Skills (www.21stcenturyskills.org) [21. Yüzyıl Becerileri için Ortaklık]

 

 

 

Atölye Vizyon'da çocuğunuz geleceğin teknolojisini öğrenerek  hem eğleniyor  hem de öğreniyor. Yeni keşifler yapıyor, üretiyor ve icatlar çıkarıyor.

Pinoo Kodlama, Robotik ve Maker Eğitim Kitleri 

 

Diğer Blog İçerikleri